Ko je Ekatarina mala?


To je ona Ekatarina koja nije Velika i silna, nego mala; koja zbog lažne skromnosti unizuje sebe i smiruje se tim sloganom. Kao nešto smo ponizni. :)

Ekatarina svoje vreme provodi učeći sve i svašta. Ona nikad ne gubi vreme...jer joj je vremena sve manje. Ona kupuje vreme....Negde je čula da su neki ljudi bili u stalnom razgovoru sa Bogom, pa sve vreme pokušava da se to i njoj desi. I u tome je istrajna i biće tako do kraja njenog kratkog života. Ekatarina ne zna koliko će njen život trajati, kaže da je kratak, jer bi ona prosto želela biti besmrtna, pod uslovom da živi sa Bogom Ljubavi, u zajednici sa dobrim ljudima. U suprotnom je ionako mrtva.

Ekatarina je uvek volela da piše, samo joj kvalitet pisanja sa vremena na vreme opada, a o razlozima bolje i da ne bi...

Ekatarina voli naučnu fantastiku i teologiju i prostu biologiju...i ima svoje neke teorije evolucije, revolucije u sveopštem džumbusu ovog sveta koji je na kraju u oštrici hirurškog noža tačan i precizan. Jer je kod Boga sve jasno i jednostavno i čisto. Sve ima svoj uzrok i posledicu i svoju cenu. A i Gospod je kao dete, pa voli ponekad i da se poigra. E sad da li je to Gospod ili moja umišljenost... to ćemo dati pod znak pitanja.

Ekatarina je mala... jer nije Velika, nije mnogo čega... prosto mala.