Vidi čoveka

"Kakve su ti misli takav ti je život." - starac Tadej

... zato živi misao. - Ekatarina_mala

YouTube